Logo i materiały

Logo zaprojektowane dla Baobab Internet Strategies.

Projekt wstępnie wykonany tuszem a następnie przekształcony w wersję wektorową (dowolnie skalowalną).
Powstały dwie spójne ze sobą wersje do dające szerokie możliwości wykorzystania na różnych formatach materiałów w zależności od kontekstu i potrzeb.


  • Typ: logo
  • Zakres: projekt
  • Technika: tusz przekształcony w wektory